Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Nedir? Neden Önemlidir?

  • 05.01.2022

 

Yangın algılama ve alarm sistemleri her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde çıkabilecek yangınları başlangıç aşamasında tespit eden, binada yaşayanları bu durumdan haberdar eden gerekli güvenlik birimlerine ve itfaiyeye haber verme amacıyla kurulan, can ve mal kaybını korumaya yönelik sistemlerdir. Yangınlar çabuk büyüyebilen ve insanlar için tehdit unsuru oluşturan bir felaket olması sebebiyle yangın algılama sistemlerinin önemi fazladır.
Bu sistemler yürürlükteki yangından korunma yönetmeliklerine ve ilgili standartlara uygun olarak tasarlanmaktadır. Binalarda farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek çok çeşitli uygulamalar yapılabilmektedir. Genel olarak montaj detayına bağlı olan bu türler çalışma prensibine göre de isimlendirilmektedir. En yaygın kullanılan iki tür konvansiyonel ve akıllı adresli yangın algılama ve ihbar sistemleridir.

Konvansiyonel Yangın Alarm Sistemleri:
Günümüzde özellikle küçük alanlarda ve yangın riskinin az olduğu projeler için kullanılır. Bölgesel tespit mantığıyla çalışır, zonlara bağlıdır ve dedektörlerin sinyalleri ile yangını algılar ve uyarı sinyali verir. Akıllı adresli alarm sistemlerine göre daha basit bir sisteme sahiptir, basit olduğu kadar da ekonomiktir.

Akıllı Adresli Yangın Alarm Sistemleri:
Genellikle fabrika, depo, tesis vb. kompleks yapılarda kullanılır. Bu sistem, merkezde yer alan ve yönetimi sağlayan bir algılama paneli ve bu panele bilgi gönderip bilgi alan çevre bileşenlerinden oluşmaktadır. Bileşenlerin her biri kendine özgü bir adrese (kimlik bilgisi) sahiptir; dolayısıyla alarm bilgisi cihaz bazında alınır. Yangın yeri noktasal olarak sisteme bildirilir; böylece müdahale süresi en aza indirilir. Yangın senaryoları kapsamında adresli sistemlerde çıkış cihazlarına gecikme atanabilir. Ön alarm ve gece/gündüz çalışma durumları ayarlanabilir. Entegre edilme ve raporlama imkanı sağlar. Konvansiyonel sistemlere göre maliyeti fazladır.

Otomatik yangın algılama sistemleri tasarımlarında kullanılan cihazların kendi iç yapıları gereği bakıma gereksinim duyması, sistemin süreklilik arz eden bir şekilde bakım ve kontrolünü gerekli kılmaktadır. Yangın algılama sistemlerinde kullanılan duyarlı cihazlarda zaman içerisinde çevresel ve iklimsel koşullar sebebiyle sorunlar oluşabilmektedir. Bu sebeple yangın algılama sistemleri kirlenme, toz, nem gibi performansı etkileyen unsurların vereceği zararlara karşı tedbir amaçlı olarak bakıma alınmaktadır.

Yapılan bakımlar ve kontroller, belirli periyodik zamanlamalara bağlı kalınmak suretiyle test ve onarım şeklinde yapılmaktadır. Sistemin işleyişi ve performansı incelenmeli, gerekli bakım çalışmalarıyla cihazların kullanım özelliklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi sağlanmalıdır.
Bakım ve kontrol çalışmaları aynı zamanda BYKHY’de yer alan TS CEN/54-14 hükümler uyarınca zorunlu kılınan bir işlemdir.

Han Elektronik A.Ş olarak yangın güvenliği ve sistemlerin bakımı konusunda işletmeleri ve çözüm ortaklarımızı bilinçlendirmeyi insani ve kurumsal bir görev görüyoruz.

Yangın alarm sistemlerinde; yangın kontrol ve alarm panelleri, harici sirenler, duman ve ısı dedektörleri, ihbar alarm butonları, giriş izleme ve cihaz adresleme modülleri, yangın grafik izleme yazılımı gibi çözümlerimizin kalitesiyle, hizmetimizle ve satış sonrası desteğimizle Türkiye’nin en çok tercih edilen güvenlik firmasıyız. Dünya devi olan Honeywell ürünlerimizi, hem adresli hem konvansiyonel yangın algılama sistemlerinde yerli üretim olan AVerFire ürünlerimizi birçok projede çözüm ortaklarımıza sunmaktayız.